MATERIJALI

U skladu sa njihovim željama i potrebama, našim kupcima nudimo visoko kvalitetne materijale, kao i njihove ekonomičnije verzije.

Materijali se isporučuju izravno od proizvođača. Poslujemo sa priznatim tvornicama papira, kartona, proizvođačima valovite ljepenke, plastičnih ploča, boja, samoljepivih folija, te ostalih materijala. Izravna suradnja sa proizvođačima nam omogučuje dogovore o poboljšanju kvalitete, kao i optimizaciju troškova za naše kupce, jer ne plaćamo nepotrebne posrednike. Naši odnosi sa dobavljačima su uvijek dugoročni i korisni na obostrano zadovoljstvo. Za svaku kategoriju materijala nudimo najkvalitetnije verzije materijala, kao i njihove jeftinije substitute, koje nudimo pod zajedničkim imenom CHERRY. CHERRY linija sadrži pvc platna, mesh platna, samoljepive folije, folije za laminiranje, ploče, itd. Svaki od navedenih materijala pažljivo testiramo unutar tvrtke, kao i u vanjskim laboratorijima. U našim ponudama je uvijek jasno vidljiv izvor materijala.

Više o nama