Održivost

Suradnja sa FSC® i PEFC certificiranim tvornicama papira

Surađujemo sa tvornicama papira koje su FSC® i PEFC certificirane. Naša grupa je certificirana kao Multisite, naše jedinice iz Njemačke, Austrije, Poljske i Češke nude FSC® certificirane proizvode, kao što su plakati, POS materijali, te ambalaža. Iako nudimo čitav niz materijala, uključujući plastične ploče i široku paletu ambalaže, uvijek nudimo alternativni oblik ambalaže od papira i materijala koji se u potpunosti može reciklirati. Naša ulaganja tijekom zadnjih deset godina, zamijenila su tehnologiju tiskanja na bazi otapala sa bojama na vodenoj, latex i UV bazi. Ova ulaganja rezultiraju manjom potrošnjom, te posljedično manjim zagađivanjem okoliša.

 

Više o nama