TEHNOLOGIJA

Upotrebljavamo modernu tehnologiju.

Offset je naša primarna tehnologija namjenjena za tisak srednjih i velikih naklada Billboard i City light plakata. Upotrbljavamo je i za tisak POS proizvoda, tisak ambalaže, dekoracija, te drugih tiskanih proizvoda velikih formata. Za osvjetljavanje ploča koristimo najnoviji CTP sistem.

Za tisak manjih naklada upotrebljavamo digitalnu tehnologiju tiska. Raspolažemo velikim brojem digitalnih mašina, na kojima možemo tiskati bilo koji format, na bilo kojoj vrsti materijala.

Mašine za doradu nam omogućavaju sve vrste dorade.

Više o nama