OPĆI UVJETI POSLOVANJA WEB TRGOVINE - ECLIPSE d.o.o.

 

Informacije o trgovačkom društvu

 

Tvrtka:            ECLIPSE d.o.o. za trgovinu i usluge 

Skraćena tvrtka:    ECLIPSE d.o.o.

Adresa:            Poljana Zvonimira Dražića 2

Sjedište:        Zagreb (Grad Zagreb), Hrvatska

OIB:            31604778538

Temeljni kapital:    20.000,00 KN, u cijelosti uplaćen u novcu

Uprava društva:    Alena Netušilová, Češka, Prag, Zábéhlice, Hyacintová 3181/20, OIB: 87029400113, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Poslovna banka:    Zagrebačka banka d.d. 

Račun broj:        2360000-1102099051

IBAN:            HR0523600001102099051

 

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080446119.

 

Kontakt za korisnike

 

E-mail adresa:      zagreb@eclipse-print.com

Kontakt telefon:    091/6600919  i  099/3174525

 

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 09,00 do 17,00 h. 

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

 

 

Opće odredbe

 

Društvo ECLIPSE d.o.o. (u daljnjem tekstu: „ECLIPSE“) pruža online usluge putem svoje internet stranice  www.eclipse-print.hr. Usluga ECLIPSE d.o.o. se sastoji od informacijskih usluga i pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu kao dobavljača proizvoda i pružatelja usluga za koje ECLIPSE d.o.o. ima dodijeljena ovlaštenja ili druga odobrenja. ECLIPSE obavlja djelatnost trgovine na daljinu na način da se naručeni proizvod bez skladištenja izravno od dobavljača/proizvođača dostavlja kupcu.

 

Za korištenje web stranice www.eclipse-print.hr primjenjuju se ovdje navedeni Opći uvjeti poslovanja web trgovine, važeći Opći uvjeti poslovanja ECLIPSE u mjeri u kojoj su primjenjivi na web trgovinu i svi važeći i primjenjivi zakoni i pravni propisi Republike Hrvatske. Pristupom bilo kojem sadržaju ECLIPSE (web stranici, izravnim kontaktom ili na bilo koji drugi način) smatra se da ste pročitali naše Opće uvjete poslovanja web trgovine i Opće uvjete poslovanja ECLIPSE, razumjeli ih, te da ih Vašom odlukom o kupnji prihvaćate. 

 

ECLIPSE ima pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja za korištenje svoje web stranice u bilo kojem trenutku, kao i pravo ukidanja pristupa ovoj stranici bez prethodne obavijesti. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena. Samim korištenjem stranice s Vaše strane podrazumijevat će se da ste upoznati s Općim uvjetima poslovanja ECLIPSE d.o.o., Općim uvjetima poslovanja web trgovine i sa svim izmjenama i dopunama istih te da ih razumijete i prihvaćate. Ako se ne slažete s Općim uvjetima poslovanja web trgovine ili ste maloljetni molimo da se suzdržite od uporabe stranica. 

ECLIPSE posebno napominje da se asortiman koji ECLIPSE nudi na svojoj web-stranici pretežito sastoji od robe koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču, stoga se upozoravaju korisnici da je u odnosu na navedeni asortiman isključeno pravo na jednostrani raskid ugovora, sukladno čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.

 

 

Pravo na izmjene sadržaja i usluge

 

ECLIPSE zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na web stranici bez obveze prethodne najave. ECLIPSE ne odgovara za bilo kakve sadržaje koji neovlašteni korisnici mogu postaviti na web stranici.

 

ECLIPSE zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni neprikladnim.

 

ECLIPSE može raskinuti ili odbiti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom/kupcem u bilo kojem trenutku, a osobito u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje ECLIPSE smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja za korištenje web stranice ili Općih uvjeta poslovanja ECLIPSE od strane korisnika/kupca.

 

ECLIPSE nije odgovoran za bilo koje pogreške, netočnosti ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika/kupca, niti za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze, uključujući i izgubljenu dobit.

 

Službeni jezik web stranice je hrvatski jezik. ECLIPSE zadržava pravo objavljivanja sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima u kojima:

 

- se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku;

- se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su opće prihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji;

- postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski  jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

 

 

Autorska prava

 

ECLIPSE polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranica, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava ECLIPSE i podložno je pokretanju odgovarajućih sudskih postupaka.

 

ECLIPSE nije dužan provjeriti je li korisnik/kupac imatelj ili nositelj, te ima pravo pretpostaviti da je korisnik/kupac imatelj ili nositelj autorskog prava, prava intelektualnog vlasništva ili bilo kojih drugih prava u vezi tiska, proizvoda ili druge usluge koju ECLIPSE obavlja po narudžbi korisnika/kupca. Za eventualnu povredu autorskog prava treće osobe, prouzročenu izradom određenih tiskovina ili proizvoda, odgovara isključivo korisnik/kupac. Ukoliko bi temeljem sudske odluke ili odluke drugog nadležnog tijela ECLIPSE-u bilo naloženo da zbog povrede autorskog prava trećoj osobi nadoknadi štetu, kako nematerijalnu tako i materijalnu, korisnik/kupac se obvezuje da će ECLIPSE-u, odnosno trećoj strani nadoknaditi sve tako nastale troškove, uključujući i sve troškove sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka.

 

U slučaju da ECLIPSE dođe do saznanja da korisnik/kupac nije ovlašten raspolagati autorskim ili drugim srodnim pravom, ECLIPSE ima pravo otkazati narudžbu korisniku/kupcu, te korisnik/kupac u tom slučaju snosi sve do tada nastale troškove i odgovara za svu štetu ECLIPSE-u i trećim osobama.

 

ECLIPSE je vlasnik svih autorskih i srodnih prava i prava korištenja isporučenih proizvoda ili njihovih dijelova, osobito grafičkih, tehničkih i tehnoloških rješenja, te njihovom isporukom korisnik/kupac dobiva samo ne-ekskluzivno pravo korištenja i distribucije proizvoda. ECLIPSE u svakom slučaju zadržava isključivo pravo reproduciranja isporučenih proizvoda.

 

ECLIPSE zadržava sva prava na primjenu tehničkih i/ili tehnoloških rješenja primijenjenih kod izrade tiskovina ili proizvoda napravljenih na zahtjev korisnika/kupca, a razvijenih od strane ECLIPSE-a, nevezano na to je li korisnik/kupac platio izradu prototipa ili naručio i platio izradu tiskovine ili proizvoda u bilo kojoj količini. Ova odredba može se staviti van snage samo posebnim ugovorom. 

 

Korisnik/kupac dozvoljava ECLIPSE-u da svaku tiskovinu ili proizvod izrađen temeljem narudžbe od strane korisnika/kupca može prezentirati u svrhu vlastite promidžbe, te objaviti na svojim web stranicama.

 

 

Obveze korisnika

 

Korisnicima stranice strogo je zabranjeno:

 

* objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički ili na bilo koji drugi način štetan;

* objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje korisnik ili posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, ECLIPSE ili trećim osobama;

* lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;

* objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;

* objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

* svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;

* prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika;

* objavljivanje reklamnih poruka - smatra se da je objavom reklamne poruke izvršena narudžba sponzoriranog članka prema važećem cjeniku ECLIPSE i da je osoba/društvo koja je napisala takvu objavu istu spremna i platiti;

* korištenje web stranice za oglašavanje ili bilo kakvu komercijalnu, vjersku, političku, ili bilo koju drugu vrstu promidžbe;

* kopiranje, distribucija, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja ECLIPSE.

 

 

 

 

 

Izjava o privatnosti

 

ECLIPSE se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika/kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, te korisnici/kupci pristaju da ECLIPSE proslijedi njihove nužne osobne podatke dobavljačima radi izvršenja narudžbi; informira korisnike/kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima/kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima/kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i narudžbi. Svi budući djelatnici ECLIPSE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik/kupac može postaviti ECLIPSE-u bilo kakvo pitanje u vezi s privatnošću podataka pisanim putem na e-mail adresu: zagreb@eclipse-print.com.

 

U slučaju da korisnik nije suglasan s ovom Izjavom o privatnosti, molimo da napusti i suzdrži se od korištenja web stranice ECLIPSE.

 

ECLIPSE može izmijeniti ovu izjavu o privatnosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta. Izmjene izjave o privatnosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici ECLIPSE. Korisnici su dužni povremeno pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o privatnosti podataka.

 

ECLIPSE će poduzeti sve mjere radi zaštite osobnih podataka svih korisnika/kupaca, međutim ne može jamčiti zaštitu svake informacije prenesene sa ili na web stranicu ECLIPSE, kao posljedicu radnje treće strane.

 

Maloljetne osobe smiju koristiti web stranicu ECLIPSE isključivo putem zakonskog zastupnika. Web stranica ECLIPSE nisu napravljene da bi privukle maloljetne osobe.

 

 

Registracija i postupak naručivanja

 

Kupac može biti fizička ili pravna osoba. Korisnici web stranice dužni su dati točne, važeće i potpune podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje ECLIPSE da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi web stranica.

 

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na web stranici. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune podatke. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila. 

 

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na web stranici www.eclipse-print.hr. Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su nakon potvrde narudžbe.

 

Prilikom registracije bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila: zagreb@eclipse-print.com, kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke.

 

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, ECLIPSE ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

 

 

Cijene usluga i proizvoda i usluga

 

* Cijene proizvoda na web stranici ECLIPSE izražene su u hrvatskim kunama (HRK).

* Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

* Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranice za svaki proizvod podložan je kontroli, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. U slučaju takve situacije ECLIPSE će pravovremeno obavijestiti korisnike.

* Cijene uključuju pripadajući PDV. 

* U slučaju da se radi o narudžbi po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu, cijena se posebno ugovara s kupcem.

* ECLIPSE može povremeno i prema svojoj odluci stavljati određene artikle na akcijsku prodaju. * Akcijski proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni samo specificiranim skupinama. Uvjeti akcijske prodaje bit će opisani na stranicama, uz napomenu da podliježu promjenama od strane stranih dobavljača, na koje ECLIPSE nema utjecaja niti preuzima bilo kakvu odgovornost za iste.

 

 

Uvjeti plaćanja

 

* Plaća se unaprijed na transakcijski račun društva ECLIPSE d.o.o. ili putem kartičnog plaćanja, a izbor kreditnih kartica će biti vidljiv na stranici. 

* Plaćanje pouzećem/po primitku nije moguće.

* Uplate se vrše  na transakcijski račun društva ECLIPSE d.o.o. koji ćete dobiti u e-mailu nakon narudžbe.

* Uplate računa možete izvršiti u bilo kojoj banci, pošti, Fini, općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.

* Ugovor u ime maloljetne osobe ili osobe koje nema poslovnu sposobnost može zaključiti samo zakonski zastupnik, a osoba s djelomičnom poslovnom sposobnošću može sklopiti ugovor samo uz dopuštenje svog zakonskog zastupnika.

* Primitkom uplatnice korisnici završavaju postupak kupovine te su obvezni uplatiti kroz 5 (pet) radnih dana. Nakon tog roka opet je potrebno provjeriti raspoloživost artikala. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja na račun ECLIPSE.

* Svi artikli su prikazani s konačnim cijenama. U slučaju da se radi o narudžbi po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu, cijena se posebno ugovara s kupcem. 

* Iznos poštarine/troškova dostave će biti posebno naznačen, i može varirati ovisno o vrsti dostave i krajnjem mjestu isporuke. Korisnik će u konačnom obračunu zaprimiti specifikaciju narudžbe s ukupnom cijenom, na kojoj je naznačena cijena pojedinog artikla/usluge i cijena poštarine/troškova dostave, sukladno odabiru Korisnika.

* U cijene nije uključena carina te naknada koju pošta ili drugi dostavni servis može eventualno naplatiti za uručenje pošiljke i postupak carinjenja, a koje troškove samostalno snosi korisnik/kupac.

 

 

Poštarina i carina  

 

* Hrvatska pošta može pri dostavi paketa naplatiti svoju naknadu za uručenje. ECLIPSE nema utjecaja na naplatu naknade za uručenje, te navedeni eventualni trošak samostalno snosi kupac.

* Carina nije uključena u cijene jer ju po potrebi obračunavaju carinski službenici tek kada artikl stigne u Republiku Hrvatsku.

* Pošiljke unutar Europske unije za privatne potrebe više ne podliježu carinama.

* Izvan Europske unije do iznosa od 150,00 € se ne plaća carina, ali se iznad iznosa od 22,00 € plaća porez na dodanu vrijednosti (PDV) pri uvozu u Republiku Hrvatsku.

* Za više informacija o carinama i iznimkama, molimo Vas da pročitate informacije dostupne na sljedećem linku: https://carina.gov.hr

 

 

Prigovor, pritužba, reklamacija

 

1. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boja proizvoda od strane ljudskog oka i slično, ECLIPSE ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

2. Opisi proizvoda na stranici su izvorni opisi dobavljača/proizvođača i samo su kopirani na našu stranicu.

3. Ukoliko ste zaprimili krivi artikl (artikl je potpuno druge boje, potpuno drugi proizvod) vršimo puni povrat sredstava na Vaš račun ili Vam naručujemo novi artikl u dogovoru s Vama koji morate pričekati novih 15-30 radnih dana.

4. Zbog rasvjete boje proizvoda uvijek mogu malo odstupati te zamjena/povrat sredstava nisu mogući ako je artikl malo svjetliji/tamniji.

5. Ukoliko Vam proizvod uopće nije stigao u rokovima navedenim u narudžbi, a dotični proizvod nema broj za praćenje, vršimo povrat novca na Vaš račun ili Vam se šalje novi proizvod koji dobivate u idućih 15-30 radnih dana.

6. Potrošači u smislu Zakona o zaštiti potrošača imaju pravo na reklamaciju bez obzira na razlog, u roku 14 dana od primitka artikla.

7. U slučaju stavka 6., artikl možete poslati na adresu dobavljača o svom trošku. Roba mora biti neoštećena i u originalnom pakiranju, ne smije se sastavljati ni koristiti. Kupac/korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

8. Reklamacija i jednostrani raskid ugovora nije moguć ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji korisnika/potrošača ili koja je jasno prilagođena korisniku/potrošaču, osim u slučaju ako roba ne odgovara tehničkom standardu i potvrđenoj narudžbi, u kojem slučaju se kupac/korisnik mora očitovati o greškama isporučene robe koje su vidljive bez posebne pozornosti odmah nakon primitka, a najkasnije u roku od 14 od primitka. Naknadna reklamacija zbog nedostatke kvalitete je isključena. 

9. Prigovore, pritužbe i reklamaciju proizvoda je moguće napraviti poštom na adresu ECLIPSE-a, ili putem e-maila zagreb@eclipse-print.com.

10. Korisnik/kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj i datum narudžbe kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

11. Podnositelj prigovora, pritužbe i/ili reklamacije odgovara pred zakonom za informacije napisane u prigovoru, pritužbi i/ili reklamaciji. ECLIPSE zadržava pravo provjere informacija te tužbe u slučaju lažnih informacija.

12. Prigovori, pritužbe i reklamacije se uvažavaju unutar 15 dana od primitka proizvoda. ECLIPSE će odgovoriti na prigovore, pritužbe i reklamacije u roku od 15 dana od primitka istih.

13. Svaka zloupotreba ili nezakonito ponašanje krajnjeg kupca podložni su pokretanju odgovarajućih sudskih postupaka.

14. Odredbe ovoga odjeljka „Prigovor, pritužba, reklamacija“ ne primjenjuju se na kupce pravne osobe, na koje se primjenjuju odredbe važećih Općih uvjeta poslovanja ECLIPSE d.o.o.

Zamjena, nedostava proizvoda i sl.

 

1. Ukoliko Vam proizvod ne stigne u rokovima navedenim u narudžbi (maksimalno 60 radnih dana), Vaša sredstva će Vam u najkraćem mogućem roku biti vraćena ili će Vam biti poslan isti novi proizvod koji ćete morati pričekati novih 15-30 radnih dana. U svrhu ostvarenja navedenog prava, obvezujete se potpisati Izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujete da niste zaprimili proizvod.

2. Ukoliko je naručeni proizvod neispravan ili ne odgovara tehničkom standardu i potvrđenoj narudžbi, moguće je, u roku 14 dana od primitka robe, napraviti zamjenu ili povrat robe nakon dogovora s dobavljačem. U slučaju pozitivnog dogovora: 1. Vaša sredstva dužni smo vam vratiti u zakonskom roku nakon što roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste poslali robu natrag dobavljaču, odnosno osobi koju odredimo, ili 2. s dobavljačem dogovoriti slanje novog istog proizvoda koji ćete čekati novih 15-30 radnih dana. 

3. Odredbe ovoga odjeljka „Zamjena, nedostava proizvoda i sl.“ ne primjenjuju se na kupce pravne osobe, na koje se primjenjuju odredbe važećih Općih uvjeta poslovanja ECLIPSE d.o.o. 

 

 

Protek rokova

 

1. U slučaju uplate obavljene nakon roka navedenog u podacima za uplatu, a da prije uplate niste opet provjerili raspoloživost artikla, Vaša sredstva Vam u slučaju da više nemamo željeni artikl, prema Vašoj želji vraćamo na Vaš račun ili odabirete neki drugi raspoloživi artikl u protuvrijednosti.

2. U slučaju da se ne javite u roku koji smo Vam naveli prilikom slanja potvrde o narudžbi ili u roku 45 dana od obavljene narudžbe, a artikl Vam nije stigao, gubite pravo na povrat sredstava ili novi artikl.

3. Vašom odlukom o kupnji pristali ste na naše Opće uvjete poslovanja ECLIPSE d.o.o. i Opće uvjete poslovanja web trgovine.

 

 

Dostava

 

1. Naručeni proizvod Vam stiže na adresu koju ste naveli za dostavu, u roku koji će biti određen ovisno o odabranom načinu dostave i krajnjem mjestu isporuke. 

2. Nakon obavljene narudžbe dobit ćete potvrdu na Vašu e-mail adresu od ECLIPSE da je artikl naručen. Korisnici/kupci odgovaraju za podatke o e-mail adresi koji su dani ECLIPSE.

3. Rok dostave bit će naznačen na svakom artiklu i računa se od proteka 2 dana od potvrde obavljene narudžbe. Odstupanje od navedenih rokova je moguće zavisno od objektivnih poteškoća ili produženih termina dostave zbog praznika, blagdana ili vikenda. 

4. ECLIPSE nema utjecaja na kvalitetu i brzinu dostave izabranih servisa za isporuku. 

5. Nakon 30 radnih dana (na datum koji ćemo Vam navesti prilikom obavljene kupnje) nam se javite ukoliko ne zaprimite proizvod.

6. Ukoliko ne zaprimite proizvod i ne javite se u roku 45 dana od narudžbe gubite pravo na povrat sredstava/novi proizvod.

7. Korisnik/kupac obvezan je naručeni proizvod pričekati do 60 radnih dana.

8. Svaka zloupotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane ECLIPSE -a te ECLIPSE nije odgovoran za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na korisniku/kupcu.

10. Odredbe ovoga odjeljka „Dostava“ ne primjenjuju se na kupce pravne osobe, na koje se primjenjuju odredbe važećih Općih uvjeta poslovanja ECLIPSE d.o.o. 

 

Pravo na raskid ugovora

 

* Pravo na jednostrani raskid ugovora ne odnosi se na kupce pravne osobe, već na fizičke osobe koje se smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

 

* Potrošači mogu jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi kao potrošač mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora s ECLIPSE, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Možete koristiti i primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je priložen dolje u nastavku ovih Uvjeta.

* Obrazac za jednostrani raskid možete poslati elektroničkom poštom na adresu: zagreb@eclipse-print.com ili poštom na adresu: ECLIPSE d.o.o., Poljana Zvonimira Dražića 2, 10000 Zagreb.

 

* Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora koji ste poslali elektroničkom poštom dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

* Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što roba bude vraćena dobavljaču, odnosno drugoj osobi koju smo ovlastiti za primanje robe ili nakon što nam dostavite dokaz da ste robu poslali nazad dobavljaču, odnosno drugoj osobi koju smo ovlastiti za primanje robe, bez odgađanja.

 

* Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

 

* U slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je dužan snositi izravne troškove vraćanja robe dobavljaču, odnosno drugoj osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

 

* Robu ste dužni vratiti na adresu dobavljača ili drugoj osobi koju smo ovlastiti za primanje robe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu dobavljaču, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. 

 

* Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

* Korisnici se osobito upozoravaju na odredbe čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača, koji uređuju isključenje prava na jednostrani raskid ugovora.

 

* U slučaju eventualnog spora ECLIPSE i kupac/korisnik će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

 

* Na pravo na raskid ugovora primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, te ovdje upućujemo na izvod iz Zakona o zaštiti potrošača:

 

 

 

 

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Opće odredbe

 

Članak 72.

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

 

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 74.

(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.

(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.

(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.

 

Učinak jednostranog raskida ugovora

Članak 75.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.

(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.

 

 

Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 76.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 77.

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 79.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

 

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

Ime i prezime potrošača:                                

 

Adresa potrošača:                                    

 

Broj telefona potrošača:                                

 

Broj telefaksa potrošača:                                

 

E-mail potrošača:                                    

 

Prima:                ECLIPSE d.o.o. za trgovinu i usluge

                Poljana Zvonimira Dražića 2

                10000 Zagreb (Grad Zagreb)

                e-mail: zagreb@eclipse-print.com

                

 

Ja,                                             

 

ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati) 

 

                                            

 

naručene/primljene dana                                 .

 

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru): 

 

                                            

 

Datum:                                        

 

Withdrawal

Download template file for withdrawal