5037 display from metal 60 × 180 × 40 cm


5037 display from metal 60 × 180 × 40 cm

 • Opće

  širina

  60

  cm

  Visina

  180

  cm

  dubina

  40

  cm

UPIT