Viscom Italy 2016 izložba

10. 11. 2016

Eclipse Italija je sudjelovao na sajmu Viscom Italia 2016, koji je imao jako dobar odaziv potencijalnih klijenata za izložene proizvode (npr. podna grafika, polupermanentni displayi).

Naše sudjelovanje služilo je boljoj prepoznatljivosti Eclipsa na talijanskom tržištu, te za daljnji rast prodaje, kao i u posljednjih nekoliko godina.

Zahvaljujemo svim posjetiteljima na dolasku na naš stand.