Offset tisak karata

30. 9. 2021

Tiskamo razne vrste karata u offsetu,  na našem XXL 5-erobojnom stroju, do formata 130 x 180 cm, na papiru ili kartonu.

Na slici: Povijesne zidne karte od Hrvatske školske kartografije

Više novosti